Śląski Związek Piłki Nożnej obejmuje honorowym patronatem nasze Mistrzostwa